AktualizácieČo zahŕňa pravidelná aktualizácia softvéru?

Aktualizácia softvéru zahŕňa sledovania štandardov na internete, sledovania vývoja zmien v internetových prehliadačoch a iných webových nástrojov. Následná implementácia funkcionalít do softvéru. Monitorovanie a ladenie výkonu programu.

Ďalšie štandardy

  • vývoj systémov pre dané produkty
  • opravu kritických chýb
  • udržiavanie aktuálnosti použitých technológií
  • potrebné úpravy zdrojového kódu v prípade zmien nastavení hostingov a technológií tretích strán.
  • ...

Nové trendy na internete sledujeme za Vás


Sledované trendy zapracujeme do verzií softvéru vo forme nových aj existujúcich modulov

Všetky upravené moduly pre danú verziu softvéru máte voľne k dispozícií

Aktualizovaný softvér bude vždy umožňovať korektné zobrazovanie v aktuálnych verziách internetových prehliadačov

Systém vyvíjame aj podľa požiadaviek našich klientov.

V priemere každý mesiac vychádza nová aktualizovaná verzia YGS doplnená o novú funkcionalitu, opravu chýb, upravené šablóny,...