Mestský portál

Internetový portál zameraný na mestá a obce

Referencie

ceny sú konečné, dodávateľ nie je platcom DPH