Grafické riešenia

Vizuál webu podľa Vašich predstáv

Pre každý z našich produktov sú k dispozícii tri varianty grafického spracovania.

Pre Váš rýchly začiatok na internete máme pripravené hotové produkty, kde si môže klient zvoliť svoju farebnosť a fungovať už za 24 hodín. Klienti, ktorý si dajú viac záležať na príprave a realizácii projektu máme pripravené obľúbené riešenia s upravenou grafikou a vizuálom. Pre tých najnáročnejších klientov sú k dispozícii exkluzívne grafiky jedinečných a originálnych dizajnov.

Všetko závisí od týchto troch faktorov: rozpočet, termín, miera individualizácie.

Grafické riešenia

Start

Rýchle a plne funkčné riešenie za prijateľnú cenu. Výber zo základných šablón, farebnosti a ste na webe už do 24 hodín.

cena
300,-

Favourite

Rozsiahlejšie možnosti vizualizácie grafiky webovej prezentácie. Pre zdôraznenie individuality pri zachovaní skvelého pomeru cena/realizácia.

cena od
600,-

Exclusive

Jedinečné riešenie vychádzajúce zo špecifických požiadaviek klienta na grafiku.

cena od
999,-

Výber grafických variantov

Start

 • Výber dizajnu na celú šírku alebo do bloku
 • Výber farebnosti
 • Výber písma
 • Nastavenia veľkostí nadpisov
 • Statický úvodný baner
 • Odovzdanie do 24 hodín *

Cena

300 €

* Pri splnení všetkých predpokladov (kompletne pripravené podklady, štruktúra stránky, doména, hosting, pripísanie úhrady za zálohovú platbu)

Favourite

 • Výber alternatív rozloženia podstránok (zoznam, dlaždice, blog, s bočnou navigáciou)
 • Dynamický / posuvný baner na úvodnej stránke
 • Zmena poradia zobrazovaných okienok oproti Start
 • Individuálne nastavenie zobrazenia obsahu na úvodnej stránky
 • Individualizácia usporiadania päty stránky
 • Posuvné okno pre vybrané okienka (novinky, program, produkty)
 • Fixovanie hlavičky / hlavnej navigácie stránky
 • Možnosť nastavenia dizajnu na extra široké

Cena od

600 €

* Doba dodania je približne 10 pracovných dní od dodania všetkých podkladov a úhrady zálohovej platby.

Exclusive

 • Vstupná konzultácia
 • Príprava náčrtu webu
 • Konzultácia náčrtu webu
 • Vypracovanie grafického návrhu
 • Konzultácia grafického návrhu
 • Príprava funkčného modelu na základe schvaleného návrhu
 • Pravidelné konzultácie a dolaďovanie jednotlivých prvkov stránky
 • Vysoká miera individualizácie
 • Odborné poradenstvo

Cena od

999 € *

* Cena sa kalkuluje hodinovou sadzbou.

 
 
 

* Ceny sú jednorázové ako aktivačný poplatok za grafickú realizáciu (nezahŕňajú prípadný licenčný poplatok za redakčný systém).

** Ceny sú uvedené s DPH.

*** Ceny nezahŕňajú naplnenie web stránky obsahom a to ani textovým ani obrazovým materiálom. Rovnako tak nezahŕňa výber textov, fotiek z podkladov, úpravu textov a fotografii. V cene realizácie web stránky je tvorba grafického rozhranie, nahratie jedného ukážkového baneru, nastavenie kontaktných údajov.